Velde Holding as

Snart 50 år med igangsetting, utvikling og aktivt eierskap har satt spor og skapt varige verdier som er Veldes grunnlag til fremtidig vekst. I bunn ligger prinsipper om langsiktig eierskap og forsiktighet. Aktiv familiedeltakelse, engasjement og tillitt har løftet våre selskaper til solide og attraktive aktører innen sine fagfelt. Velde er stolt medaksjonær i nedenstående selskaper.

sign5bred2ufarget.png
 

Halvard Velde
Eier av Velde Holding as

halvard@veldeholding.no
932 59 300


Velde Industri as

Uttak og knusing av pukk, grus og sand er kjernen i vår miljøvennlige virksomhet på Kylles utforbi Sandnes. På samme sted har vi bygget et av Europas mest avanserte verk for produksjon av betong og asfalt som distribueres og legges med eget materiell. Fjellboring er et eget virksomhetsområde i tillegg til vårt anlegg for gjennvinning og deponi av restavfall. Velde Industri as er en familieeid virksomhet som drives av sønnene Reidar, Harald og Egil Velde. Les mer på www.veldeas.no.


Nr. 1 på kjøkkenet!

Kitchn er en butikkkjede i sterk vekst med over 130 butikker i Norge og Sverige. Sammen med Wiggo Eriksen og Odd Sverre Arnøy har vi over mange år vært en av hovedaksjonærene i oppbyggingen av denne kjeden for kjøkkenutstyr. Bli innspirert i nettbutikken www.kitchn.no.


Et maritimt næringsområde

Naturen har skapt et unikt område med kvaliteter som gjør dette til en beskyttet havn midt i sentrum av begivenhetene. Her finner du et mangfold av maritime virksomheter som yter service til båtfolket. Sentralt i virksomheten ligger båthotellet som huser mer enn 200 båter i tillegg til utendørs opplags- og servicefasiliteter. Åmøy Havn er under kontinuerlig utvikling og det er plass til flere virksomheter som vil ta del i et inspirerende og maritimt miljø.


Eiendomsutvikling og forvaltning

Velde har en stor eiendomsmasse under kontinuerlig utvikling og forvaltning. Vi har spesialisert oss på Kontoreiendom og  industriområder lokalisert på nord Jæren i Rogaland fylke. Vi har også flere sentrale tomter som er under regulering til kontor- og industriformål. Tomtene kan bebygges etter leietakers ønsker og behov. Ta direkte kontakt med Halvard Velde på 932 59 300 for mer informasjon om hva vi kan tilby.


Børs- og fondsinvesteringer

I Velde Holding investerer vi direkte i selskaper notert på Oslo Børs samt aksjefond. Vi har en langsiktig investeringshorisont og fokuserer på selskaper med god historikk og spennende fremtidsmuligheter.